Turvapalvelut suunnitellaan aina asiakkaan tarpeet huomioiden.

Piirivartiointi

Autopartiointina suoritettava perinteinen valvonta asiakaskohteissa. Piirivartiointi ehkäisee näkyvyydellään alueisiin ja kiinteistöihin kohdistuvia uhkia, ja piirivartija voi kierrollaan puuttua havaitsemiinsa uhkiin ja puutteisiin turvallisuudessa. Kiinteistöjen sekä niiden alueiden avaukset ja sulkemiset kuuluvat myös piirivartioinnin tehtäviin.

Paikallisvartiointi

Vartiomiesten koulutettu ja ammattiatitoinen henkilökunta vastaa asiakkaidenne ja henkilöstönne turvallisuudesta kiinteistössä ja sen alueella. Virkapukuinen vartija rauhoittaa ja ennaltaehkäisee läsnäolollaan mahdollisten uhkatilanteiden syntymistä. Vartiokierrosten ja järjestyksenvalvonnan lisäksi tehtäviin voi kuulua myös kulunvalvonta ja aulapalvelut.

Vahtimestaripalvelut

Myymälävahtimestari toimii turvahenkilönä luoden asiakkaillenne turvallisen ostoympäristön sekä suojelee henkilöstöä uhkaavilta tilanteilta. Myymälässä liikkuva virkapukuinen vartija on myös osa yrityksenne imagoa. Vartiomiesten koulutettu henkilökunta palvelee asiakkaitanne ystävällisesti opastaen ja hoitaa mahdolliset uhkatilanteet tehokkaasti mutta huomiota herättämättä. Näkyvä myymälävartiointi minimoi tehokkaasti hävikkiä. Vahtimestaripalvelut

Arvokuljetukset

Hoidamme luotettavasti ja turvallisesti yrityksenne arvokuljetukset. Kuljetukset suunnitellaan asiakkaan yksilölliset turvallisuustarpeet huomioiden. Palvelemme kaikenkokoisia yrityksiä, ja meiltä löytyvät ratkaisut sekä kertaluonteisiin arvokuljetuksiin että erityistarpeisiin. Luotettava, koulutettu henkilökuntamme sekä ajanmukaisin turva- ja suojavarustein varustettu erikoisvalmisteinen arvokuljetusautomme vievät arvotavaranne varmasti ja turvallisesti perille.

Turvatarkastukset

Suoritamme tavaroiden ja henkilöiden turvatarkastukset tapahtumissa tai asiakkaan tiloissa. Turvatarkastuksen avulla voidaan löytää ja poistaa mahdolliset kielletyt tavarat. Vartiomiesten henkilöstö on saanut Ilmailuhallituksen hyväksymän koulutuksen matkatavaroille ja matkustajille suoritettaviin turvatarkastuksiin. Vartiomiehet huolehtivat turvatarkastusten tekemisestä matkustajille ja matkatavaroille Kruunupyyn lentoasemalla.

Henkilösuojaus

Henkilöstömme on saanut koulutuksen myös henkilösuojaustehtäviin. Henkilösuojauspalvelumme käsittävät esiintyjien, kokous- ja arvovieraiden koskemattomuuden suojaamisen sekä yritysten avainhenkilöiden ja henkilökunnan suojaamisen mahdollisia uhkatilanteita vastaan. Suojausta voidaan suorittaa näkyvästi virkapuvussa tai huomaamattomasti siviiliasusteissa.

Järjestyksenvalvonta

Huvitapahtumien järjestyshäiriöiden estäminen ja ennakoiminen perustuu näkyvään vartiointiin. Vartiomiesten tehokas järjestyksenvalvonta tekee tapahtumasta onnistuneen. Ystävällisellä ja tarvittaessa tiukallakin palvelulla varmistamme tapahtuman häiriöttömän etenemisen ja luomme asiakkaillenne miellyttävän ympäristön nauttia tapahtumasta. Toimimme tarvittaessa myös ravintolan ovivahtimestarin tehtävissä. Vartiomiehet ovat vastanneet Venetsialaistapahtuman turvallisuudesta jo usean vuoden ajan. Tehtäviin on kuulunut tapahtuma-alueen yleisen turvallisuuden valvominen sekä esiintyjien suojaaminen. Kokkolan tori onkin kerännyt runsaslukuisen yleisön Venetsialaisten viettoon.

Hälytyskeskus

Hälytyskeskuksemme on varustettu uusimmalla tekniikalla. Päivystäjämme vastaanottavat kohteista tulevia hälytyksiä vuorokauden jokaisena tuntina, hälyttävät tarvittaessa vartijan paikalle ja johtavat kenttätoimintaa. Kaikki hälytyskeskukseen tulevat tiedot tallennetaan myöhempää tarkastelua varten, ja niistä käy ilmi mm. mihin aikaan hälytys on tullut ja milloin vartija on saapunut paikalle.

Turvallisuuspalvelut

Vuosien kokemus, jatkuva koulutus ja alati kehittyvä tekniikka mahdollistaa luotettavan, ennaltaehkäisevän toiminnan. Turvallisuuspalvelu, konsultointi ja koulutus on osa ennaltaehkäisevää toimintaa.

Kartoitamme yrityksenne turvallisuusriskit ja tarjoamme valmiit ratkaisut riskien minimoimiseksi. Ratkaisujen pohjalla on aina asiakkaan haluama turvallisuustaso.

Neuvomme turvallisuusriskien minimoimisessa ja laadimme turvallisuussuunnitelman Teille parhaasta ratkaisusta.

Koulutamme henkilökuntanne ennakoimaan uhkaavia tilanteita, ehkäisemään mahdollisten vaaratilanteiden syntymisen, minimoimaan riskit sekä suojautumaan uhkia vastaan. Koulutukset suunnitellaan aina yksilöllisesti asiakkaan tarpeet huomioiden.

Avainsäilytyspalvelu

Tarjoamme avainsäilytyspalvelua kotitalouksille sekä yrityksille. Vara-avaimet säilytetään erillisessä avainkaapissa lukituissa tiloissa. Avaimen voitte noutaa toimipisteestämme mihin vuorokaudenaikaan tahansa vuoden jokaisena päivänä.

Avaimet luovutetaan ainoastaan toimeksiantosopimuksessa nimetyille henkilöille, jotka esittävät kuvallisen henkilöllisyystodistuksen. Avainten luovutus toimipisteestämme sisältyy säilytyspalvelun hintaan.

Tarvittaessa voitte myös soittaa päivystysnumeroomme ja tilata ovenavauksen. Ovenavaukset laskutamme erikseen.

Ajantaisaisen hinnaston voit tarkistaa esitteestämme lataa esite tästä

Tekniikka

Nykyteknologia mahdollistaa kohteiden tehokkaan ja tarkan vartioinnin. Laitteistot valitaan sovitun turvallisuustason mukaisesti asiakkaan toiveet huomioiden. Huolehdimme kohteiden tarkkailusta kameravalvonnan, murto-, lvi-, palo-, ja pakastehälyttimien avulla. Hälytykset tulevat hälytyskeskukseemme tai halutessanne vaikkapa matkapuhelimeenne.

Hälytyksen sattuessa hälytyskeskus lähettää vartijan nopeasti paikalle tarkastamaan tilanteen ja huolehtimaan jatkotoimenpiteistä.Kameravalvonta mahdollistaa myös kohteiden etävalvonnan hälytyskeskuksestamme.